Vinkkejä opettajille

Vinkkejä opettajille

(Toiminnallinen oppiminen, Valo-julkaisusarja 2/2014)

 

1. Toiminnallisuus oppiaineissa

Toiminnallisia harjoituksia käyttämällä voidaan opettaa mitä tahansa oppiainetta. Oheisten harjoitusten kohdalla on mainittu, minkä oppiaineen sisältöihin kukin harjoitus sopii. Kun harjoituksia sovelletaan, niitä on mahdollista käyttää eri oppiaineiden opetuksessa usealla eri luokka-asteella.  

 

Kehomerkit (AI)

Aluksi sovitaan, millainen on piste (esim. kyykyssä), kysymysmerkki (keho mutkalla) ja huutomerkki (tikkusuora keho). Opettaja sanoo lauseita tai lukee pientä tarinaa. Aina lauseen päätyttyä oppilaat tekevät itsestään sen lauseen lopetusmerkin, joka heidän mielestään kyseiseen lauseeseen kuuluu.

 

Kirjoitetaanko yhteen vai erikseen? (AI)

Yhdyssanoja harjoiteltaessa opettaja sanoo yhdyssanoja ja sanapareja (esim. kultakello, uusi kello). Oppilaat vastaavat opettajan kysymykseen kehollaan. Kun kirjoitetaan yhteen, tekevät oppilaat itsestään mahdollisimman kapean patsaan. Kun taas sanapari kirjoitetaan erikseen, tekevät he itsestään mahdollisimman leveän patsaan.

 

Ota kiinni ja vastaa (AI, MA, YM)

Tehdään 5-7 oppilaan ryhmiä. Joka ryhmällä on yksi pieni pallo, hernepussi tms. Oppilas kysyy kysymyksen ja heittää sen jälkeen pallon jollekin ryhmän jäsenelle. Tämä ottaa pallon kiinni ja sanoo vastauksen. Tämän jälkeen vastaaja keksii uuden tehtävän ja heittää pallon jollekin toiselle. Jos vastaaja ei tiedä vastausta, heittää hän pallon takaisin kysyjälle, jonka on itse vastattava kysymykseen.

 • MA: yhteen-, vähennys-, kerto- tai jakolasku
 • AI: sanaluokat (oppilas sanoo sanan, jonka sanaluokka vastaajan on sanottava), lauseenjäsenet (oppilas sanoo lauseen, josta vastaajan on sanottava esim. objekti), aikamuodot (oppilas sanoo verbin, jonka imperfektimuoto vastaajan on sanottava)
 • YM: selkärankainen vai selkärangaton (oppilas sanoo eläinlajin, vastaaja sanoo, onko kyseessä selkärankainen vai selkärangaton), pääkaupungit (oppilas sanoo valtion, vastaaja sen pääkaupungin)

 

Kartta järjestykseen (YM)

Kartan hahmottamista voidaan harjoitella ryhmissä. Kunkin ryhmän jäsen saa lapulle kirjoitettuna oman maan, maanosan tai vesistön osan. Oppilaat järjestäytyvät lappuineen ”kartaksi”, oikeaan järjestykseen. Suomen vesistöjä harjoiteltaessa lapuille kirjoitetaan Suomen kuuden suuren vesistön keskusjärvien, laskujokien ja laskupaikkojen nimet. Laput jaetaan oppilaille, jotka kokoontuvat vesistöiksi ja asettuvat virtausjärjestykseen.

 

Kuuntele ja hyppää (MA)

Opettaja taputtaa (tai hyppää). Oppilas kuuntelee, kuinka monta kertaa opettaja taputtaa ja toimii ohjeen mukaan. Tehtävää liikettä voidaan vaihtaa leikin edetessä (esim. pyörähdys tai kyykkyyn meno).

 • Yhtä monta: oppilas hyppää yhtä monta kertaa kuin opettaja taputtaa.
 • Enemmän tai vähemmän: oppilas hyppää yhden kerran enemmän tai vähemmän kuin opettaja taputtaa.
 • Aina yksi enemmän: Leikkiä voidaan leikkiä riveittäin, jolloin rivin ensimmäinen hyppää yhden kerran, toinen kaksi kertaa, jne. aina yhden kerran enemmän. Samalla muut voivat laskea hyppyjä ääneen.
 • Aina yksi vähemmän: Rivin ensimmäinen hyppää viisi kertaa, seuraava neljä kertaa jne. aina yhden kerran vähemmän.
 • Yhteensä kymmenen: Opettaja taputtaa neljä kertaa, oppilaat hyppäävät kuusi kertaa. Täydennetään näin kaikki kymppiparit.
 • Parin kanssa kymmenen: Toinen parista hyppää kaksi kertaa, toinen kahdeksan kertaa. Vaihdetaan osia ja käydään yhdessä kaikki kymppiparit läpi.

 

Kertolaskujumppa (MA)

Opettaja kysyy kertolaskuja. Jos tulos on suurempi kuin 40, hypätään ylös kolme kertaa. Jos tulos on pienempi kuin 25, mennään kyykkyyn kolme kertaa. Jos tulos on lukujen 25 ja 40 välillä, seistään suorana.

 

Jaetaan oppilaat ryhmiin (MA)

Opettaja antaa käskyjä muodostaa ryhmiä, joissa on eri määrä oppilaita. Jokaisen jaon jälkeen katsotaan, menivätkö oppilaat tasan ryhmiin vai jäikö jakojäännöstä.

 

Ravintoketju (YM)

Oppilaat jaetaan kasveihin, kasvinsyöjiin ja petoihin. Kasveihin kiinnitetään pyykkipoikia. Kasvinsyöjät koettavat syödä niin monta kasvia kuin ehtivät, eli ottavat näiltä pyykkipoikia. Kun pedot lähtevät liikkeelle, saalistavat ne pyykkipoikia kasvinsyöjiltä. Lopuksi lasketaan, kuinka monta kasvia pedot tulivat syöneeksi.

 

Kyykkyyn! (MA)

Tehdään kuuden oppilaan ryhmiä. Opettaja sanoo, kuinka suuri osa lapsista yhdessä ryhmässä menee kyykkyyn (esim. 1/2, 1/3, 1/6, 6/6). Mikä ryhmä on nopeimmin valmis?

 

Verbit liikkeelle (AI)

Opettaja kirjoittaa taululle verbin. Oppilaat toimivat yhtä aikaa verbin mukaan. Uuden verbin kohdalla toiminta vaihtuu.
Verbit: kävellä, hyppiä, etsiä, kurkkia, tunnustella, pukea, olla, vapista.
Mihin verbiin oli vaikeaa keksiä tekemistä? Opettaja voi kirjoittaa taululle muitakin sanoja kuin verbejä. Toisen sanaluokan kohdalla liike pysähtyy, kunnes uusi verbi on annettu.

 

Kertolaskuja ryhmässä (MA)

Muodostetaan oppilaista ryhmät, joissa on 12 oppilasta. Opettaja sanoo kertolaskun 2 x 6, jolloin oppilaat omassa ryhmässään ryhmittyvät kertolaskun mukaisesti kahteen kuuden ryhmään. Opettajan sanoessa ”hep!”, oppilaat ryhmittyvät kertolaskun vaihdannaiseen muotoon eli 6 x 2. Muita tälle ryhmäkoolle sopivia kertolaskuja ovat 3 x 4, 4 x 3, 1 x 12 ja 12 x 1.

 

2. Taukoliikunta

Taukoliikunnassa ainoa tavoite on istumisen tauottaminen. Silloin ei siis ole opetuksellisia tavoitteita, vaan oppilaat saavat liikkua hetken aikaa ilman sen kummempaa päämäärää.

 

Istumista katkaisevia luokkarutiineja:

 

Tarkistuspisteet

Vastauskirjat tai tehtävien tarkistuspisteet sijoitetaan luokan eri osiin. Oppilas tarkistaa tehtävänsä kauimmaisesta kirjasta.

 

Tasapainoillen teroittaminen

Sijoitetaan tasapainolauta opetustilassa teroituspaikalle. Tasapainoillaan teroitettaessa tai teroitetaan tasapainoillessa!

 

Monisteiden hakeminen

Opettaja ei jaa papereita, monisteita yms., vaan oppilaat hakevat ne luokan edestä, perältä tai sivulta. Voidaan sopia liikkumistapa, jolla uusi paperi haetaan.

 

Liikunnallinen joulukalenteri

Kootaan joulukalenteriin joka päivälle liikuntatehtävä, joka voidaan tehdä luokassa yhdessä.

 

Taukoliikuntaharjoitukset:

 

Kynäjumppa

Oppilaat laittavat kynän lattialle ja hyppäävät kynän yli sovitun määrän hyppyjä tai liikkuvat muuten sovitulla tavalla. Lopuksi kynä nostetaan lattialta ja jatketaan koulutyötä.

 

Pareittain venyttely

Keksikää kaverin kanssa venyttelyliikkeitä, joita voi parin avulla tehdä. Laskekaa jokaisen liikkeen aikana kahteenkymmeneen ja vaihtakaa parin kanssa vuoroja.

 

Taukojumppa-pantomiimi

Opettaja tai joku oppilaista sanoo luokalle, mitä heidän tulee esittää. Liikkeet tehdään mahdollisimman suurina.

 • Eläimet: kissa, orava, elefantti, lintu
 • Liikuntalajit: hiihto, koripallo, uinti, jumppa
 • Ammatit: siivooja, keittäjä, tanssija, rallikuski